เวบ/อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์ ซอร์สโค๊ด/โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความมั่นคง เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที. อื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับไอ.ที.

อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที.

เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ?

เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ?
อัปเดท ( 1 เมษายน 2549 ) , แสดง (92,499) , ความคิดเห็น (19) , พิมพ์  
 
อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที.
เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร ตอนที่ 1 เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร
เทคโนโลยีบัสคอมพิวเตอร์ (Computer Bus Technology) ตอนที่ 1 Trend of technology จะพูดถึง แนวทางของ BUS ในอนาคต
RAID:Redundant Array of Independent Disks เอาดิสก์หลายๆตัวมารวมกัน ประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้งานจะมากกว่า
Wi-Fi Internet Trend (แนวโน้มไว-ไฟในอนาคต) เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้
เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล(Encryptio/Decryption) การที่ทำเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถแปลความได้
ISO/IEC 17799 (BS7799) เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร ? มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
มีอะไรอยู่ในฮาร์ดดิกส์นอกจากแผ่นโลหะกลม ๆ มีแผ่นกลม ๆ อยู่ 3-4 แผ่น และก็วงจร อีกนิกหน่อย
ระบบไฟล์ File Allocation Table (FAT) ระบบไฟล์นั้นเป็นตารางที่ใช้บอกตำแหน่งของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บน Harddisk ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
คลื่นยักษ์สึนามิ กับ IT (Disaster Recovery) คลื่นยักษ์สึนามิ กับ IT (Disaster Recovery)
เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ? เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ?

ความจุของฮาร์ดดิสก์จากหน่วยเป็น เมกะไบท์ (MB) เมื่อประมาณ สิบกว่าปีก่อน ปัจจุบันขนาดที่นิยมใช้ก็มีหน่วยเป็น กิกะไบท์ (GB) แล้วต่อไปก็จะเป็น เทราไบท์ (TB) ซึ่งมีบ้างแล้ว แล้วต่อไปเค้าจะใช้หน่วยอะไรกัน ? บทความนี้เกิดขึ้นเพราะคำถามแค่นี้ล่ะครับ ผมเลยลองหาข้อมูลและเอามาเรียบเรียงให้เพื่อ ความเข้าใจในเรื่องหน่วยในระบบสากลและที่นำมาใช้ กับหน่วยวัดของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์

  
 
หน่วยในระบบหน่วยสากล SI - The International System of Units ซึ่งในปี ค.ศ. 1790 รัฐบาลฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและจัดตั้งระบบ เพื่อใช้แทนระบบหน่วย และการวัดที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐาน การเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าว รัฐบาลฝรั่งเศสเห็นชอบและให้ใช้ระบบเมตริก (METRIC SYSTEM) เป็นหน่วยวัดใช้ในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1795 จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1875 และ 17 ประเทศได้ทำสัญญาเรียกว่าสัญญาเมตริก (METRE CONVERTION) โดยใช้ระบบเมตริกเป็นหน่วยวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้อังกฤษและอเมริกาจะได้ทำสัญญายอมรับระบบเมตริกเป็นระบบมาตรฐาน แต่ก็ไม่ได้นำระบบเมตริกไปใช้ในประเทศของตน

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหน่วยที่เราจะพูดถึงล่ะ ?
คือในระบบ Matric หรือ SI มีส่วนนึงที่พูดถึงการบอกปริมาณของหน่วยที่มีข้อมูลมาก ๆ เพื่อลดการเขียน หรือที่ภาษาไทยเรียกให้ยาก ๆ ว่า "คำอุปสรรค" ก็คือ เทรา(T),จิกะ(G),เมกกะ(M),กิโล(K) พวกนี้แหละครับ ถ้าเป็น ฐานสิบ เรียกให้ง่ายเป็นภาษาอังกฤษ ก็คือ "decimal multiples" (พหุคูณของสิบ) นั้นเอง และในคอมพิวเตอร์จะใช้ "คำอุปสรรค" เหมือนกัน และใช้ฐานสอง ในการอธิบาย กล่าวคือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะใช้ "binary multiples" (พหุคูณของสอง) ปรามาณนี้

ใช้กันอย่างไร ?
อธิบายด้วย ตารางน่าจะง่ายกว่า แบบที่ใช้เกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับ และเปรียบเทียบกับ "decimal multiples" (พหุคูณของสิบ) ให้ดูด้วย

Prefix   สัญลักษณ์ binary multiples (พหุคูณของสอง) decimal multiples
%
yottabyte  
Y
280
1,208,925,819,614,629,174,706,176
1024
1,000,000,000,000,000,000,000,000
20.89
zettabyte  
Z
270
1,180,591,620,717,411,303,424
1021
1,000,000,000,000,000,000,000
18.05
exabyte เอกซะบิตไบต์
E
260
1,152,921,504,606,846,976
1018
1,000,000,000,000,000,000
15.29
petabyte เพตะไบต์
PB
250
1,125,899,906,842,624
1015
1,000,000,000,000,000
12.59
terabyte เทราไบต์
TB
240
1,099,511,627,776
1012
1,000,000,000,000
9.95
gigabyte จิกะไบต์
GB
230
1,073,741,824
109
1,000,000,000
7.37
megabyte เมกกะไบต์
MB
220
1,048,576
106
1,000,000
4.86
kilobyte กิโลไบต์
KB
210
1,024
103
1,000
2.40
kilobit กิโลบิต
Kb
27
128
--
--
--
byte ไบต์
B
20
1
--
--
--
bit บิต
b
1/23
1/8
--
--
--
 


notes : สำหรับอุปกรณ์บางประเภทเช่น ฮาร์ดดิสก์ จะใช้ decimal multiples คือ ซื้อฮาร์ดดิสกขนาด 80GB ก็จะหมายถึงขนาดความจุจริงที่ 80,000,000,000B ไม่ไม่ได้หมายถึง 85,899,345,920B (binary multiples) อย่างที่เข้าใจ และหลังจาก Format จริง ๆ จะมองเห็นแค่ ประมาณ 74.5 GB (80,000,000,000B/1,073,741,824B) ซึ่งหายไปประมาณ 5.5 G หรือประมาณ 7.37 % , ความเร็วของ CPU ก็เช่นกัน 1 gigahertz (GHz) จะหมายถึง 1,000,000,000 จำนวนรอบ/ในหนึ่งนาที (Cycle/Second) ไม่ใช่ 1,073,741,824 จำนวนรอบ/ในหนึ่งนาที (Cycle/Second) เป็นต้น

ครับคงจบแค่นี้ก่อน

ปล. ถ้าว่างผมจะเขียนต่อเรื่อง มาตรฐาน IEC 60027-2 ต่อซึ่งเรื่องนี้จะพูดถึงการเขียนหน่วยของ หน่วยประมวลผล,หน่วยความจำและรับส่งข้อมูล และมาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้น เมือ ปี 1998 มีให้เห็นบ้างแล้วเขียนโดย : จักรกฤษณ์ แร่ทอง

iannnnn
27 ม.ค. 2549 , 05:37 PM
โอ๊ะ ได้ความรู้ ขอบคุณครับ

Bank(เด็กคอมจงเจริญ)
11 พ.ค. 2549 , 03:14 PM
ผมคิดว่าเว็บไซด์เเห่งนี้เป็นเว็บที่ดีมากเลยคับผม

pokpong
01 ธ.ค. 2549 , 01:28 PM
อยากให้ update ข้อมูลบ่อยๆๆ

siwakorn
08 เม.ย. 2550 , 02:33 AM
Thank very much for support alot of knowledge to every onces

หือ
06 ก.ค. 2550 , 05:35 PM
ต่อไปจะเป็น สโม้กกี้ไบต์ ครับ

JJJ
08 มิ.ย. 2552 , 07:05 PM
ได้ความรู้ขอบคุณครับ

JHJJ
10 พ.ย. 2552 , 10:40 PM
ขอบคุณมากนะฮะ มีความรู้ขึ้นเยอะ ปกติไม่ค่อยมีฮะ = =!

ดื้อด้น
01 พ.ค. 2553 , 05:00 PM
ดีค่ะ จะได้หายโง่สักที สับสนระหว่าง GB กับ MB ว่าอันไหนจุมากกว่าตอนนี้หายงงแล้วขอบคุณค่ะ

cโต
05 พ.ค. 2553 , 02:07 PM
ตอนแรกก็งงพออ่านไปก็แข้าใจ ขอบคุณครับ

น้องน้ำ
24 มิ.ย. 2553 , 04:33 AM
คำอุปสรรคต่างๆ (เมกกะ จิกกะ เทอรา ฯลฯ) มีความหมายว่าอย่างไรค่ะ นอกจากนี้ยังมีพวก กิโล เซนติ อะไรต่างๆ มันหมายความว่าอะไร

TOMน้อย
02 ก.ค. 2553 , 02:38 PM
ดีคับน่าอ่านทุกคำอยากจะขอบคุณผู้ที่สร้างเว็บนี้จัง

นัตตี้
16 ส.ค. 2553 , 07:09 PM
ขอบคุณครับ

ปภัสรา แก้วพูน
20 มิ.ย. 2554 , 10:23 AM
น่าจะให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้


19 ก.ย. 2554 , 10:07 PM
Thank naka

kul
09 พ.ย. 2554 , 01:14 AM
ได้ความรู้มากคับ ขอบคุณคับ

That
02 ก.พ. 2555 , 06:26 PM
เป็นความรู้ที่ดีมาก ขอบคุณครับ

ดุ่ย
17 เม.ย. 2555 , 01:25 PM
สุดยอดมากเลย

Myarmmy
31 ก.ค. 2555 , 10:39 AM
ขอบ คุณ ข้อ มูล ที่ ไม่ มี สอน ใน ห้อง เรียน ครับ ^^

พลอยน้องหยองซ้า555+
01 พ.ย. 2555 , 01:08 PM
สุดยอดค่ะให้ความรู้ดีมากค่ะ^^จิงจิง
1

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ เกี่ยวกับบทความนี้
ชื่อของคุณ  : *     อีเมล : *    
ความคิดเห็น : *    
      อีเมลล์จะไม่ถูกเปิดเผย (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)

Copyright © 2002 - 2020 by www.NEXTPROJECT.net All rights reserved. Policy