เวบ/อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์ ซอร์สโค๊ด/โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความมั่นคง เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที. อื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับไอ.ที.

อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที.

มีอะไรอยู่ในฮาร์ดดิกส์นอกจากแผ่นโลหะกลม ๆ

มีแผ่นกลม ๆ อยู่ 3-4 แผ่น และก็วงจร อีกนิกหน่อย
อัปเดท ( 7 ตุลาคม 2547 ) , แสดง (51,364) , ความคิดเห็น (3) , พิมพ์  
 
อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที.
เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร ตอนที่ 1 เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร
เทคโนโลยีบัสคอมพิวเตอร์ (Computer Bus Technology) ตอนที่ 1 Trend of technology จะพูดถึง แนวทางของ BUS ในอนาคต
RAID:Redundant Array of Independent Disks เอาดิสก์หลายๆตัวมารวมกัน ประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้งานจะมากกว่า
Wi-Fi Internet Trend (แนวโน้มไว-ไฟในอนาคต) เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้
เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล(Encryptio/Decryption) การที่ทำเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถแปลความได้
ISO/IEC 17799 (BS7799) เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร ? มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
มีอะไรอยู่ในฮาร์ดดิกส์นอกจากแผ่นโลหะกลม ๆ มีแผ่นกลม ๆ อยู่ 3-4 แผ่น และก็วงจร อีกนิกหน่อย
ระบบไฟล์ File Allocation Table (FAT) ระบบไฟล์นั้นเป็นตารางที่ใช้บอกตำแหน่งของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บน Harddisk ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
คลื่นยักษ์สึนามิ กับ IT (Disaster Recovery) คลื่นยักษ์สึนามิ กับ IT (Disaster Recovery)
เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ? เมกะไบท์ กิกะไบท์ เทราไบท์ แล้วต่อไปจะเป็นอะไร ?

Harddisk เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อคอมพิวเตอร์มาก เป็นทั้งที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ และ โปรแกรมทำงานต่าง ๆ Harddisk ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด มีขนาดที่เล็กลงแต่ขณะเดียวกันก็มีความจุที่มากขึ้นหลายเท่าตัว ในปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายพัฒนา Harddisk ของตนเองให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น ทั้งในด้านความเร็ว ความจุ ความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งความทนทานต่อการกระแทกต่าง ๆ เป็นต้น

ลักษณะส่วนประกอบ
แม้ Harddisk จะมีผู้ผลิตหลายราย แต่โดยรวม ส่วนประกอบสำคัญจะมีลักษณะเหมือนกันดังแสดงในรูปที่ 1


รูปที่ 1แสดงส่วนประกอบสำคัญของ Harddisk

ส่วนประกอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. Platter หรือแผ่นจานเหล็กเคลือบสารแม่เหล็กรูปวงกลม มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาด Form Factor ขอ Harddisk แต่ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว สำหรับ Harddisk ที่ใช้ใน PC แต่อาจมีขนาด 5.25 นิ้วอยู่บ้างแต่จำนวนน้อยลงแล้ว สำหรับขนาดที่ใช้ใน Notebok หรือ Laptop มักจะใช้ Harddisk ที่มีขนาด Platter 2.5 นิ้ว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Harddisk ขนาดเล็กขึ้นมาที่เรียกว่า Micro Drive มีแผ่น Platter ขนาดเล็กมากเพียง 1 นิ้ว ใน Harddisk 1 ตัวมักจะมี Platter หลายแผ่นซ้อนกันอยู่โดยมีแกนหมุนยึดติดกัน มีมอเตอร์ขับให้หมุนไปด้วยกันจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า “Fixed Disk” แผ่น Platter สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 หน้า แต่ละหน้า มีความจุที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสารแม่เหล็กที่ฉาบอยู่และการออกแบบของผู้ผลิต


รูปที่ 2.แสดง Platter ที่วางซ้อนกันอยู่ใน Harddisk

2. Spindle Motor เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หมุน Platter ด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง เพื่อให้ผิวของ Platter เคลื่อนที่ผ่านหัวอ่านที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บนแผ่น Platter ความเร็วในการหมุนแผ่นนี้มีผลต่อความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Access Time) และความเร็วในการอ่านข้อมูลด้วย โดยถ้ามีความเร็วสูงขึ้น เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลก็จะน้อยลง และขณะเดียวกัน Platter ก็จะเคลื่อนที่ผ่านหัวอ่านได้เร็วขึ้น ทำให้อ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วที่มากขึ้นด้วย ความเร็วของ Spindle Motor ของ Harddisk แต่ละตัว มักจะปรากฎใน Spec ของ Harddisk ตัวนั้น เช่น 5,400 RPM


รูปที่ 3. แสดง Spindle Motor

3. Read/Write Head ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่บน Platter ปัจจุบัน Read/Write Head ได้รับการพัฒนาไปมาก จากที่เป็นแบบ Ferite,Metal-in-Gap หรือ Thinfilm จนปัจจุบันนี้ Harddisk ส่วนใหญ่ที่มีคามจุมาก ๆ จะใช้เทคโนโลยีหัวอ่านที่เรียกว่า magnetoresistance (MR) , Giant Magnetoresistive (GMR) และ Colossal Magnetoresistive (CMR) จำนวนหัวอ่านใน Harddisk มักจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนหน้าของ Platter เช่น ถ้ามี 3 Platters ก็จำมีหัวอ่าน 6 หัว Read/Write Head เป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างเสียง่าย อาจเกิดจากการที่ Harddisk ถูกกระทบอย่างแรง ทำให้ หัวอ่านที่ลอยอยู่บนผิว Platter ด้วยระยะห่างแค่ 0.5 Microinches เท่านั้น อาจเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ถูกต้องได้


รูปที่ 4. แสดงลักษณะหัวอ่าน/เขียน

4. Head Arm and Actuator เป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายหัวอ่านเข้าออกตามแนวตัดกับ Track ของ Platter อุปกรณ์ชุดนี้ ประกอบด้วย แม่เหล็กแรงสูง ขดลวดทองแดง และ ก้านอลูมิเนียมที่ปลายด้านหนึ่งติดตั้งหัวอ่านอยู่ ขณะที่ทำงาน Controller จะทำหน้าที่ควบคุมให้ Head Arm เลื่อนหัวอ่านไปยังตำแหน่งที่ต้องการ


รูปที่ 5. แสดง Actuator และ Head Arm

5. Logic Board คือแผ่นวงจรอีเลคโทรนิคส์ ทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ Harddisk ทั้งหมด และทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับ Mainboard ของคอมพิวเตอร์ ภายใน Logic Board มี Memmory อยู่จำนวนหนึ่งที่เรียกว่า Buffer Memory ใช้สำหรับเป็นที่พักข้อมูลที่โอนถ่ายระหว่า Harddisk และ Mainboard ส่วนของ Buffer Memmory นี้ ถ้ามีจำนวนมากจะช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รูปที่ 6. แสดง Logic Board ของ Harddisk ชนิดหนึ่ง

ส่วนหลักๆที่พูดถึงก็คงมีแค่นี้นะครับเขียนโดย : จักรกฤษณ์ แร่ทอง

tom เพื่อการเรียนรู้
22 Jan 2005 , 04:59 PM
เก็บไว้ไม้ต้องลบข้อมูลออก

อติรุจ
06 พ.ย. 2552 , 04:30 PM
อยากทราบ ส่วนประกอบ อันไหนในฮาร์ดดิสก์ ที่ทำมาจาก โลหะ ไทเทเนียม ครับ ใครได้ยินมาอย่างนั้นครับ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณ

อติรุจ
06 พ.ย. 2552 , 04:30 PM
อยากทราบ ส่วนประกอบ อันไหนในฮาร์ดดิสก์ ที่ทำมาจาก โลหะ ไทเทเนียม ครับ ใครได้ยินมาอย่างนั้นครับ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณ
1

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ เกี่ยวกับบทความนี้
ชื่อของคุณ  : *     อีเมล : *    
ความคิดเห็น : *    
      อีเมลล์จะไม่ถูกเปิดเผย (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)

Copyright © 2002 - 2020 by www.NEXTPROJECT.net All rights reserved. Policy