เวบ/อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์ ซอร์สโค๊ด/โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความมั่นคง เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที. อื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับไอ.ที.

เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส

การวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์และวาง Concept ของ Web

การทำการค้าบนเว็บ ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำการค้าปกติทั่วไป
อัปเดท ( 5 มกราคม 2546 ) , แสดง (23,005) , ความคิดเห็น (1) , พิมพ์  
 
เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส
Outsource คือะไร ? กระบวนการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะมอบหมายการบริหาร
การวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์และวาง Concept ของ Web การทำการค้าบนเว็บ ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำการค้าปกติทั่วไป
เคล็ดลับการเกาะติดและวิเคราะห์จุดอ่อนคู่แข่งบนเว็บ เมื่อการแข่งขันบนเว็บเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก
กลยุทธ์การค้าแบบ B2C, B2B และ E-X-Commerce ะเลือกค้าแบบ Business-to-Consumer (B-to-C) หรือ Business-to-Business (B-to-B) ดี?
Data Mining เมื่อต้องขุดหาอะไรบางอย่างจากเหมืองข้อมูล? ศาสตร์แขนงหนึ่งทาง AI (Artificial Intelligence)
วัฒนธรรมองค์การ กับ ลิง วัฒนธรรมองค์การ กับ ลิง
Paypal.com ธุรกิจบริการโอนและชำระเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล Paypal Inc. (www.paypal.com) เป็น (C-to-C Payment) หรือระหว่างบุคคลกับบุคคล (P-to-P Payment) ที่ใหญ่ที่สุดใน
Amazon.com, Inc ร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc (www.amazon.com) เป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 1995
เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต (Internet Fraud) เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต (Internet Fraud) ลักษณะและวิธีการป้องกัน

โดยหลักการแล้ว การทำการค้าบนเว็บ ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำการค้าปกติทั่วไป ที่จักต้องมีการวิเคราะห์ การวางแผนกลยุทธ์ และการวาง concept ทางการค้าและการตลาด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และเอาชนะการแข่งขันจากคู่แข่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้หลักการและหลักคิดในด้านการค้าทั้งแบบเก่าและใหม่นี้จะเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดการปฏิบัตินั้น การเตรียมการเพื่อเข้าสู่ระบบการค้าบนเว็บจักมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะการค้าบนระบบอินเทอร์เน็ต อาศัยเทคโนโลยี และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของวัฒนธรรม ภาษา รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจด้วย ฉะนั้น การวิเคราะห์หาโอกาส หรือช่องว่างทางการตลาด และการวางกลยุทธ์จึงมีแบบฉบับเฉพาะตัว ดังนี้

การสำรวจและวิเคราะห์ตลาด มีขั้นตอนในการสำรวจและวิเคราะห์ง่ายๆ ดังนี้
   1. ทำการสำรวจตลาดบนเว็บโดยใช้เครื่องมือค้นหา หรือที่เรียกว่า search engines ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันนี้มีให้เลือกใช้ถึง 2,000 กว่าเว็บไซต์ ที่เชื่อถือได้ เช่น http://www.google.com/, http://www.infoseek.com/ , http://www.yahoo.comเป็นต้น/
   2. วิธีค้นหาทำโดยใช้ key words หรือ “คำดัชนี” ที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายทำการค้นหา (คือให้คิดว่า ถ้าผู้นำเข้าของเราจะค้นหาสินค้าของเรา เราคิดว่า เขาจะค้นหาเราโดยใช้คำๆ ใด เช่น ถ้าเราขายเฟอร์นิเจอร์ ก็ต้องถามว่า เขาจะค้นหาเราด้วยคำว่า “furniture” หรือ “steel furniture หรือไม่ เป็นต้น ในกรณีที่เราต้องการสำรวจตลาดแบบเจาะจงประเทศ ก็อาจจะค้นด้วย key words ที่เป็นวลีได้ เช่น furniture importer in THAI ) เมื่อผลออกมาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบดูว่า คู่แข่งที่ปรากฏขึ้นมากี่ราย? หรือ “ว่าที่คู่ค้า” (Prospective) หรือ “ผู้นำเข้า” หรือ “ผู้จัดจำหน่าย” (Distributor) ปรากฏขึ้นมากี่ราย?
  
 

   3. จุดนี้ ถ้าสังเกตให้ดี เราจะพบว่า ทุกเว็บไซต์ที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมเดียวกับเราที่ปรากฎออกมาจากผลการค้นหานั้น ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่ง แต่ให้สังเกตจากประเทศที่ตั้งของเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้น และเปรียบเทียบกับสินค้าที่เขาขายอยู่บนเว็บไซต์ เช่น หากเขาขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพารา แล้วมีบริษัทตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ก็ไม่มีทางที่จะผลิตเอง ยกเว้นแต่จะนำเข้าไปขายเท่านั้น
   4. ในบางกรณีเราอาจจะหาชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์ไม่พบ ก็สามารถค้นหาจากทะเบียนผู้จดชื่อ
   5. โดเมนนั้นๆ โดยดูจากข้อมูลของ Registrant โดยสามารถดูได้ที่ http://www.thnic.net/ ทดลองค้นชื่อเว็บไซต์นั้นดู แล้วระบบจะรายงานไว้ตอนท้ายหน้าของผลการค้นว่า ใครเป็นคนจดชื่อนี้ไป (ดูจาก Who’s taken)
   6. เมื่อได้รายชื่อเว็บไซต์ของคู่แข่ง และว่าที่คู่ค้าออกมาแล้ว ให้สำรวจดู 30-50 อันดับแรก โดยเปิดเข้าไปเยี่ยมชม แล้วทำการวิเคราะห์ให้ได้ว่าการนำเสนอ ตั้งแต่หน้าแรก ไปจนถึงหน้ารายการสินค้า นั้นมีจุดประสงค์อะไร และจัดหัวข้อต่างๆ ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง ว่า ทำการค้าแบบ B-to-B, E-X-Commerce หรือแบบผสมกับ B-to-C ?
   7. วิธีวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง และว่าที่คู่ค้าแบบง่ายๆ แต่ได้ผลวิธีหนึ่ง ก็คือ การค้นหาการเชื่อม Link ของเว็บไซต์นั้น ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำได้โดยการใส่ชื่อของเว็บไซต์นั้นลงไปในช่องค้นหาของ Search Engines เพื่อทำการค้นหา ซึ่งผลที่ได้มันจะเผยให้เห็นว่า เว็บไซต์นั้นเชื่อม Link อยู่กับใครบ้าง ซึ่งนั่นหมายถึง การพยายามไปแลก Link และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์นั้น อันเป็นการสะท้อนให้เห็นช่องทางการขาย และกลุ่มเป้าหมายที่คู่แข่งและว่าที่คู่ค้าพยายามจะเจาะเข้าไปด้วย
   8. สำรวจดูจำนวนผู้เยี่ยมชม หากไม่ปรากฏเห็น counter หรือ ตัวนับ ส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็ก หรืออาจจะเป็นรายใหญ่ที่จะซ่อนตัวนับไว้เพื่อจุดประสงค์อื่น
   9. ให้เฝ้าดูอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมชมติดต่อกันอย่างน้อย 30 วัน เพื่อหาค่าสถิติ ในขณะเดียวกันก็เป็นการดูความเคลื่อนไหวในวงการ และการทำกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดว่าเป็นอย่างไร
   10. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคู่แข่ง และว่าที่คู่ค้า รวมทั้ง 4 Ps (Product, Price, Place และ Promotion) โดยเฉพาะลักษณะสินค้าและราคาว่ามีจุดอ่อนมากน้อยเพียงใด
   11. นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในจุดที่เราจะได้เปรียบคู่แข่ง โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถใช้จุดแข็งของเราได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสินค้าที่ “ว่าที่คู่ค้า” เสนอขายอยู่บนเว็บไซต์ได้
   12. ต้องเฝ้าสำรวจตลาดบนเว็บอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพราะสภาพของตลาดบนเว็บมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทั้งนี้เพราะมีการแข่งขันด้านการตลาดที่รุนแรง

โดยสรุปแล้ว ผลที่ได้จากการสำรวจข้างต้นนี้ จักทำให้เราทราบว่า คู่แข่งคือใคร? ใช้กลยุทธ์ใด? มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร? และเรายังมีโอกาสทางการตลาดใด เหลืออยู่บ้าง? รวมทั้งได้ทราบว่า มี “ว่าที่คู่ค้า” อยู่ในตลาดนั้นๆ กี่ราย และปัจจุบันขายสินค้าของคู่แข่งรายใดอยู่ และขายสินค้าในรูปแบบใด ซึ่งการสำรวจเว็บไซต์หลายๆ แห่งประกอบกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับที่ตั้งของเมือง หรือประเทศ ก็จะทำให้เรามองเห็นภาพของการแข่งขัน และความต้องการของตลาดนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ เราสามารถจักนำมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา เพื่อแทรกตัวเข้าทำตลาดได้เขียนโดย : n/a

fitta
21 พ.ค. 2554 , 04:18 PM
ขอบคุณครับ
1

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ เกี่ยวกับบทความนี้
ชื่อของคุณ  : *     อีเมล : *    
ความคิดเห็น : *    
      อีเมลล์จะไม่ถูกเปิดเผย (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)

Copyright © 2002 - 2020 by www.NEXTPROJECT.net All rights reserved. Policy