เวบ/อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์ ซอร์สโค๊ด/โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความมั่นคง เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที. อื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับไอ.ที.

ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์

รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Windows XP

แป้มพิมพ์ลัดทั่วไป แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard,แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer
อัปเดท ( 19 สิงหาคม 2546 ) , แสดง (40,664) , ความคิดเห็น (13) , พิมพ์  
 
ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์
ยกเลิก Error Report ใน Windows ยกเลิก Error Report ใน Windows
เปิดการใช้งาน Graphics Acceleration และ Sound เมื่อจะติดตั้งเกม บนเครื่อง Server
สร้างระบบ ThinClient ใช้ในองค์กร สุดประหยัดคุ้มค่า ตอนที่ 2 เครื่องลูกข่าย(เก่าสุดเป็น 486 DX100) ไม่มี HARDDISK ใช้ Windows ได้ ทำทุกอย่างได้เหมือนกับเครื่องพีซีทั่วไป
สร้างระบบ ThinClient ใช้ในองค์กร สุดประหยัดคุ้มค่า ตอนที่ 1 เครื่องลูกข่าย(เก่าสุดเป็น 486 DX100) ไม่มี HARDDISK ใช้ Windows ได้ ทำทุกอย่างได้เหมือนกับเครื่องพีซีทั่วไป
สร้างระบบ ThinClient ใช้ในองค์กร สุดประหยัดคุ้มค่า ตอนที่ 3 เครื่องลูกข่าย(เก่าสุดเป็น 486 DX100) ไม่มี HARDDISK ใช้ Windows ได้ ทำทุกอย่างได้เหมือนกับเครื่องพีซีทั่วไป
สร้างระบบ ThinClient ใช้ในองค์กร สุดประหยัดคุ้มค่า ตอนที่ 4 เครื่องลูกข่าย(เก่าสุดเป็น 486 DX100) ใช้ Windows พิมพ์งานได้ ทำทุกอย่างได้เหมือนกับเครื่อง PC ปรกติ
รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Windows XP แป้มพิมพ์ลัดทั่วไป แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard,แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer
เทคนิคการปรับแต่ง Registry เทคนิคการปรับแต่ง Registry
การตรวจเสปกเครื่องของเรา ด้วยเครื่องมือของ Windows XP เหมาะที่จะเอาไว้ดูคร่าวๆมากกว่า หรือเอาไว้ดูตามร้านขายคอมพ์ หากเราไปเลือกซื้อ แต่ไม่แน่ใจในเสปก
Microsoft Virtual PC 2007 Step by Step Microsoft Virtual PC นั้น เป็นโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาบนระบบคอมพิวเตอร์

 แป้มพิมพ์ลัดทั่วไป

• CTRL+C (คัดลอก)
• CTRL+X (ตัด)
• CTRL+V (วาง)
• CTRL+Z (ยกเลิก)
• DELETE (ลบ)
• SHIFT+DELETE (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin)
• กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)
• กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
• CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)
• CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)
• CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)
• CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)
• CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)
• SHIFT พร้อมด้วยปุ่มลูกศรใดๆ (เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างทำงานหรือบนเดสก์ทอป หรือเลือกข้อความในเอกสาร)
• CTRL+A (เลือกทั้งหมด)
• ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
• ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)
• ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)
• ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)
• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
• CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ในโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารหลายเอกสารได้พร้อมกัน)
• ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)
• ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)
• ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)
• ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)
• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)
• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
• CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)
• ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)
• อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)
• ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)
• ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)
• ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)
• BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer)
• ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน)
• กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ป้องกันไม่ให้ซีดีรอมเล่นโดยอัตโนมัติ)
• CTRL+SHIFT+ESC (เปิด Task Manager)


--------------------------------------------------------------------------------

 
  
 
แป้นพิมพ์ลัดของไดอะล็อกบ็อกซ์
หากคุณกด SHIFT+F8 ในลิสต์บ็อกซ์การเลือกที่เปิด คุณจะเปิดการใช้งานโหมดการเลือกเพิ่มเติม ในโหมดนี้
คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้โดยไม่เปลี่ยนการเลือก
คุณสามารถกดปุ่ม CTRL+SPACEBAR หรือ SHIFT+SPACEBAR เพื่อปรับการเลือก การยกเลิกโหมดการเลือกเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม SHIFT+F8 อีกครั้ง โหมดการเลือกนี้จะยกเลิกการทำงานไปเองเมื่อคุณเลื่อนโฟกัสไปยังคอนโทรลอื่นๆ

• CTRL+TAB (เลื่อนไปยังแท็บถัดไป)
• CTRL+TAB (เลื่อนกลับไปยังแท็บก่อนหน้า)
• TAB (เลื่อนไปยังตัวเลือกถัดไป)
• SHIFT+TAB (เลื่อนกลับไปยังตัวเลือกก่อนหน้า)
• ALT+ อักษรขีดเส้นใต้ (ทำตามคำสั่งนั้นๆ หรือเลือกตัวเลือกนั้นๆ)
• ENTER (ทำตามคำสั่งของตัวเลือกหรือปุ่มที่เลือก)
• SPACEBAR (เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายหากตัวเลือกที่ใช้งานเป็นแบบช่องทำเครื่องหมาย)
• ปุ่มลูกศรต่างๆ (เลือกปุ่มหากตัวเลือกที่ใช้งานคือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก)
• ปุ่ม F1 (แสดงวิธีใช้)
• ปุ่ม F4 (แสดงรายการต่างๆ ในรายการที่ใช้งานอยู่)
• BACKSPACE (เปิดโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับ หากมีการเลือกโฟลเดอร์ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As หรือ Open)


--------------------------------------------------------------------------------

 แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard
• โลโก้ Windows (แสดงหรือซ่อนเมนู Start)
• โลโก้ Windows+BREAK (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ System Properties)
• โลโก้ Windows + D (แสดงเดสก์ทอป)
• โลโก้ Windows+M (ย่อหน้าต่างทั้งหมด)
• โลโก้ Windows+SHIFT+M (เปิดหน้าต่างที่ย่อไว้)
• โลโก้ Windows+E (เปิด My Computer)
• โลโก้ Windows+F (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
• CTRL+โลโก้ Windows+F (ค้นหาคอมพิวเตอร์)
• โลโก้ Windows+F1 (แสดงวิธีใช้ของ Windows)
• โลโก้ Windows+ L (ล็อกแป้นพิมพ์)
• โลโก้ Windows+R (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์Run)
• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)


--------------------------------------------------------------------------------

 แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้พิการ
• กดปุ่ม SHIFT ด้านขวานาน 8 วินาที (เปิดหรือปิด FilterKeys)
• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+PRINT SCREEN (เปิดหรือปิดโหมด High Contrast)
• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+NUM LOCK (เปิดหรือปิด MouseKeys)
• SHIFT ห้าครั้ง (เปิดหรือปิด StickyKeys)
• NUM LOCK นานห้าวินาที (เปิดหรือปิด ToggleKeys)
• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)


--------------------------------------------------------------------------------

 แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer
• END (แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)
• HOME (แสดงส่วนบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)
• NUM LOCK+เครื่องหมายดอกจัน (*) (แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก)
• NUM LOCK+เครื่องหมายบวก (+) (แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก)
• NUM LOCK+เครื่องหมายลบ (-) (ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก)
• ลูกศรซ้าย (ยุบการเลือกปัจจุบันหากมีการขยายอยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์หลัก)
• ลูกศรขวา (แสดงการเลือกปัจจุบันหากย่ออยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก)


--------------------------------------------------------------------------------

 แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Character Map
หลังจากดับเบิลคลิกอักขระที่กริดของอักขระ คุณสามารถเลื่อนไปตามกริดได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด:

• ลูกศรขวา (เลื่อนไปทางขวาหรือไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป)
• ลูกศรซ้าย (เลื่อนไปทางซ้ายหรือไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดก่อนหน้า)
• ลูกศรขึ้น (เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด)
• ลูกศรลง (เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด)
• PAGE UP (เลื่อนขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ)
• PAGE DOWN (เลื่อนลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ)
• HOME (เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด)
• END (เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด)
• CTRL+HOME (เลื่อนไปยังอักขระแรก)
• CTRL+END (เลื่อนไปยังอักขระสุดท้าย)
• SPACEBAR (สลับระหว่างโหมดขยายและปกติเมื่อมีการเลือกอักขระ)
--------------------------------------------------------------------------------

แป้นพิมพ์ลัดของหน้าต่างหลัก Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL+O (เปิดคอนโซลที่บันทึก)
• CTRL+N (เปิดคอนโซลใหม่)
• CTRL+S (บันทึกคอนโซลที่เปิด)
• CTRL+M (เพิ่มหรือลบรายการคอนโซล)
• CTRL+W (เปิดหน้าต่างใหม่)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)
• ALT+SPACEBAR (แสดงเมนูหน้าต่าง MMC)
• ALT+F4 (ปิดคอนโซล)
• ALT+A (แสดงเมนู Action)
• ALT+V (แสดงเมนู View)
• ALT+F (แสดงเมนู File)
• ALT+O (แสดงเมนู Favorites)

--------------------------------------------------------------------------------
 แป้นพิมพ์ลัดหน้าต่างคอนโซล MMC
• CTRL+P (พิมพ์หน้าปัจจุบันหรือพื้นที่ทำงาน)
• ALT+เครื่องหมายลบ (-) (แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับหน้าต่างคอนโซลที่ทำงานอยู่)
• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัด Action สำหรับรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F1 (เปิดหัวข้อวิธีใช้ หากมี สำหรับรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)
• CTRL+F10 (ขยายหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)
• CTRL+F5 (คืนสภาพหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)
• ALT+ENTER (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Properties สำหรับรายการที่เลือก หากมี)
• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
• CTRL+F4 (ปิดหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่) เมื่อคอนโซลมีเพียงหน้าต่างคอนโซลเดียว แป้นพิมพ์ลัดนี้จะปิดคอนโซล)

--------------------------------------------------------------------------------
การนำทางการเชื่อมต่อรีโมทเดสก์ท็อป
• CTRL+ALT+END (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Security ของ Microsoft Windows NT)
• ALT+PAGE UP (สลับระหว่างโปรแกรมจากซ้ายไปขวา)
• ALT+PAGE DOWN (สลับระหว่างโปรแกรมจากขวาไปซ้าย)
• ALT+INSERT (สลับไปตามโปรแกรมตามลำดับที่ใช้งานบ่อย)
• ALT+HOME (แสดงเมนู Start)
• CTRL+ALT+BREAK (สลับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระหว่างแบบหน้าต่างและเต็มจอ)
• ALT+DELETE (แสดงเมนู Windows)
• CTRL+ALT+เครื่องหมายลบ (-) (กำหนด snapshot ของพื้นที่หน้าต่างไคลเอนต์ในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม ALT+PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)
• CTRL+ALT+เครื่องหมายบวก (+) (กำหนด snapshot ของหน้าต่างที่กำลังใช้งานในไคลเอนต์ลงในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)

--------------------------------------------------------------------------------
 การนำทางของ Microsoft Internet Explorer
• CTRL+B (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Organize Favorites)
• CTRL+E (เปิด Search bar)
• CTRL+F (เปิดยูทิลิตี Find)
• CTRL+H (เปิด History bar)
• CTRL+I (เปิด Favorites bar)
• CTRL+L (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Open)
• CTRL+N (เปิดเบราเซอร์อีกหน้าต่างโดยใช้เว็บแอดเดรสเดิม)
• CTRL+O (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์Open เหมือนกับการใช้ CTRL+L)
• CTRL+P (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Print)
• CTRL+R (อัปเดทเว็บเพจปัจจุบัน)
• CTRL+W (ปิดหน้าต่างปัจจุบัน)
--------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลอื่นๆ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้หากมีการเปิดใช้งาน StickyKeys ในตัวเลือกสำหรับผู้พิการ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างของไคลเอนต์ Terminal Services ที่เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัดใน Remote Desktop Sharing ไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Remote Assistance ใน Windows XP Home Editionเขียนโดย : http://www.justusers.net/knowledges/shortcutinwindowxp.htm

ครูคอมฯ
19 มิ.ย. 2552 , 09:11 AM
เป็นประโยชน์ในการสอนมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

.....
22 มิ.ย. 2552 , 11:13 AM
ขอบคุณคร้าบบบบบบบ

--------------
22 มิ.ย. 2552 , 11:16 AM
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

boss
23 มิ.ย. 2552 , 01:31 PM
ขอบ คุน ฮะ ^^

ohlanla
25 มิ.ย. 2552 , 09:21 PM
ขอบคุณมากๆๆๆ เป็นประโยชน์อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยฮับ

NUTNICHA
02 ก.ค. 2552 , 05:13 PM
Thx u ,,* :]]*

tra
24 ก.ค. 2552 , 01:16 PM
ดีนะppk.

ไอซ์
20 ธ.ค. 2553 , 11:00 AM
lovenan

ไอซ์
20 ธ.ค. 2553 , 11:00 AM
ดี

ส้มโอ
17 ก.พ. 2555 , 02:30 PM
บ้างอันก็ไม่มีน่ะค่ะ

ปาร์ตี้
23 ก.พ. 2555 , 02:11 PM
ก็ดีนะคะ

nongknam
04 ก.ค. 2555 , 07:59 AM
ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้

ติกุล นนิดากุลวงเจริญคุณ
26 ส.ค. 2555 , 11:50 AM
ขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้คะ
1

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ เกี่ยวกับบทความนี้
ชื่อของคุณ  : *     อีเมล : *    
ความคิดเห็น : *    
      อีเมลล์จะไม่ถูกเปิดเผย (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)

Copyright © 2002 - 2020 by www.NEXTPROJECT.net All rights reserved. Policy