เกี่ยวกับเรา


เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เป็นเวบไซต์ที่เปิดเพื่อให้บริการและรับงานด้านเวบเบสแอปพลิเคชั่น และวินโดว์แอปพลิเคชั่น หรือเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่ารับเขียนเวบ เขียนโปรแกรมนั่นเอง เราเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ เดือนเมษายน 2546 ดำเนินงาน โดยคุณจักรกฤษณ์ แร่ทอง และทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะช่วยเหลือ ท่าน/องค์กร/บริษัท ที่ต้องการมีเวบไซต์ หรือมีเวบไซต์อยู่แล้ว จะพัฒนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราบริการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์,เวบแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นเวบไซต์ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นร่วมกับฐานข้อมูล หรือเว็บแอปพลิเคชั่นเฉพาะงานอื่น ๆ


เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ยังช่วยเหลือด้านจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ พร้อมพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต และโปรโมทเว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการดูแล ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ จะเน้นบริการที่รวดเร็วตรงเวลา ผลงานที่ได้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และบริการหลังจากส่งมอบงาน นอกจากนี้เรายังคอยแนะนำเทคนิคด้านเวบเทคโนโลยีวิธีต่างๆ, เทคนิคทางธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ให้ท่านทราบ เพื่อประยุกต์หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวบไซต์หรือธุรกิจของท่าน และช่วยเหลือท่านในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านนี้ คุณสามารถสอบถามข้อมูลบริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการทราบได้ที่ 08-1307-8072 และคุณจะได้ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นต้องทราบเมื่อเริ่มต้นมีเวบไซต์

Mr. Jakkrite Raethong

Freelance Programmer