การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2003


อัปเดท : 23 สิงหาคม พ.ศ.2551 , แสดง : 58,300 , ความคิดเห็น : 20

การกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับเครื่องไคลเอนต์บนระบบเครือข่ายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของแอดมิน ในกรณีที่เครื่องไคลเอนต์มีจำนวนไม่มาก ตั้งอยู่ในห้องเดียวกันหรือในบริเวณใกล้ๆ กัน การกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบแมนนวลนั้นก็สามารถทำได้โดยไม่มีความซัลซ้อนอะไร แต่ถ้าเครื่องไคลเอนต์มีจำนวนมาก และตั้งอยู่หลายที่หรือห่างไกลกันการกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบแมนนวลนั้นคงเป็นเรื่องยาก การแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติโดยใช้บริการแจกจ่ายหมายเลขไอพีให้เครื่องไคลเอนต์ด้วย DHCP Server ซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มีใน Windows Server 2003

การติดตั้ง DHCP Server

บริการ DHCP Server นั้น ก็เหมือนกับบริการอื่นๆ ของ Windows Server2003 คือจะไม่ถูกติดตั้งโดยดีฟอลท์ โดยวิธีการติดตั้ง DHCP Server นั้น ให้ไปที่ Manage Your Server แล้วคลิกที่ Add or remove role จะได้หน้าต่าง Configure Your Wizard ซึ่งจะช่วยในการ Add or remove a role

  
 

ขั้นตอนการติดตั้ง DHCP Server

การติดตั้ง DHCP Server มีขั้นตอนดังนี้
1. ในหน้าต่าง Manage Your Server ให้คลิกที่ Add or remove a role
2. ในหน้าต่าง Preliminary Steps ให้คลิกปุ่ม Next
3. ในหน้าต่าง Server Role ให้คลิกเลือก DHCP Server แล้วคลิกปุ่ม Next
4. ในหน้าต่าง Summary of [[select]]ions ให้คลิกปุ่ม Next
5. ในหน้าต่าง Configuring Components ให้รอจนระบบทำงานเสร็จเรียบร้อย แล้วให้คลิก Next
7. ในหน้าต่าง Applying [[select]]ions ระบบจะทำการเพิ่ม Role ให้กับ Server ให้รอจนกว่าระบบงานเสร็จเรียบร้อย แล้วให้คลิก Next
7. ในหน้าต่าง Welcome to the New Scope Wizard คลิก Cancel ออกจากการสร้าง Scope แล้วให้เลือก Finish

การจัดการ DHCP Server

การจัดการ DHCP Server จะใช้สแนป-อิน DHCP Server โดยให้ไปที่ Manage Your Server แล้วคลิกที่ Manage this DHCP Server ซึ่งจากหน้าต่าง DHCP Server แอดมินสามารถทำจัดการด้านต่างๆ เช่น สร้างสโคปใหม่ (New Scope) แก้ไขอ็อปชันของสโคป เป็นต้น

การสร้างสโคปใหม่

สโคป (Scope) หมายถึง ช่วงของหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) สําหรับแจกจ่ายให้กับไคลเอนต์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย โดยนอกเหนือจากหมายเลข IP Address แล้ว เรายังสามารถกําหนดค่าอ็อปชันต่างๆ ของสโคป เพื่อนำไปกำหนดให้กับเครื่องไคลเอนต์ได้ด้วย โดยอ็อปชันของสโคปนั้นจะเป็นค่าพารามิเตอร์เสริมต่าง ๆ เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรสของดีฟอลต์เกตเวย์, หมายเลขไอพีแอดเดรสของ DNS Server เป็นต้น

การสร้างสโคปใหม่

ขั้นตอนการสร้าง DHCP Scope
1. คลิกขวาที่ชื่อ DHCP Server แล้วเลือก New Scope
2. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Scope Name ให้ตั้งชื่อของสโคปในช่อง Name ควรตั้งชื่อให้ให้สื่อความหมายเพื่อให้ง่ายต่อการจำในส่วนของช่อง Description จะเป็นคําอธิบายจะใส่หรือไม่ก็ได้ เสร็จแล้วคลิก Next
3. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ IP Address Range ให้กําหนดช่วงของหมายเลขไอพีแอดเดรส โดยระบุแอดแดรสเริ่มต้นในช่อง Start IP address และระบุแอดแดรสสุดท้ายในช่อง End address ในช่อง Length นั้นเป็นจํานวนบิตของ Subnet Address ในที่นี้เท่ากับ 24 (255.255.255.0) ซึ่งเป็นค่าดีฟอลท์ Subnet mask โดยสามารถปรับแต่งจํานวนบิตของค่าของ Subnet mask ได้ตามการออกแบบเครือข่าย เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
4. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Add Exclusions ให้ใส่ช่วงหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ไม่ต้องการให้อยู่ในสโคปคลิก Add เสร็จแล้วคลิก Next
5. ในไดอะล็อกบ็อกซ Lease Duration ให้กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไคลเอนต์สามารถใช้งานหมายเลขไอพีแอดเดรสจากสโคปนี้ได้ โดยปกติค่าดีฟอลต์ของ Lease Duration จะเป็น 8 วัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
6. ระบบจะถามว่าต้องการเซต Scope Option เลยหรือไม่ ให้เลือก Yes แล้วคลิกปุ่ม Next
7. ให้ใส่ค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสของดีฟอลต์เกตเวย์, หมายเลขไอพีแอดเดรสของ DNS Server เมื่อมีไดอะล็อกบ็อกซ์ถามตามลําดับ
8. ระบบจะถามว่าต้องการแอคติเวต (Activate) สโคปนี้เลยหรือไมการแอคติเวตคือการเปิดการใช้งาน Scope เพื่อให้ เครื่องไคลเอนต์สามารถขอหมายเลขไอพีแอดเดรสที่อยูในสโคปดังกล่าวได้ ให้เลือก Yes แล้วคลิก Next เพื่อทำการแอคติเวต
9. เมื่อทำการแอคติเวต (Activate) สโคปแล้ว จะต้องทำการ Authorize DHCP server ก่อนเพื่อให้อำนาจในการจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับเครื่องไคลเอนต์ โดยให้คลิกขวาที่ DHCP server แล้วเลือกเมนู Authorize ซึ่งจะทำการเพิ่มชื่อ DHCP server เข้าใน Authorized list ของฐานข้อมูล Active Directory

การทดสอบการทำงานของ DHCP Server
การทดสอบว่าบริการ DHCP server ที่ติดตั้ง สามารถใช้งานได้หรือไม่นั้น ต้องทดสอบจากเครื่องไคลเอนต์คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่าย โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP

  
 

การคอนฟิก Windows XP ให้รับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสจาก DHCP Server

1. คลิกขวาที่ My Network Places แล้วเลือก Properties
2. ในหน้าต่าง Network Connection ให้คลิกขวาที่ Local Area Connection แล้วเลือก Properties
3. ในหน้าต่าง Area Connection Properties ให้เลือกที่ Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก Properties
4. ในหน้าต่าง Internet Protocol (TCP/IP) Properties โดย default จะตั้งค่าเป็น Obtain an IP address Automatically และ Obtain DNS server address Automatically
5. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง Internet Protocol (TCP/IP) Properties
6. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง Area Connection Properties และจบการตั้งค่า IP Address

การตรวจสอบการรับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่องไคลเอนต์

การตรวจสอบว่าเครื่องไคลเอนต์การรับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสได้หรือไม่นั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง ipconfig ซึ่งเป็นคำสั่งที่รันจากคอมมานด์พร็อมพ์โดยการเรียกใช้งานนั้นทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Start คลิก run พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วกด enter
2. ในหน้าต่างคอมมานด์พร็อมพ์ให้พิมพ์ ipconfig /? แล้วกด enter เพื่อดูคำสั่งต่างๆ ที่สามารถใช้ได้
ตัวอย่าง: การใช้คำสั่ง ipconfig ตรวจสอบการรับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรส

- ดูค่า IP Address ของเครื่อง ให้รันคำสั่ง ipconfig ที่คอมมานด์พร็อมพ์
C:\>ipconfig
Windows IP Configuration
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.56
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
C:\>

- ดูค่า IP Address ของเครื่องอย่างละเอียด ให้รันคำสั่ง ipconfig /all ที่คอมมานด์พร็อมพ์
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : WinXP
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.56
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 203.xxx.x.x
Primary WINS Server . . . . . . . : 203.xxx.x.x
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
C:\>

- ยกเลิกค่า IP Address ที่ได้จาก DHCP ให้รันคำสั่ง ipconfig /release ที่คอมมานด์พร็อมพ์
C:\>ipconfig /release
Windows IP Configuration
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
C:\>

- ขอรับค่า IP Address ที่ได้จาก DHCP ใหม่ ให้รันคำสั่ง ipconfig /renew ที่คอมมานด์พร็อมพ์

การทดสอบการทำงาน
ทดสอบโดยการใช้คำสั่ง ping ไปยังหมายเลขไอพีแอดเดรสของดีฟอลท์เกตเวย์ หรือของเครื่องใกล้เคียง หากได้รับข้อความตามลักษณะของตัวอย่างที่ 1 (Reply from x.x.x.x: bytes=32 time=xxms TTL=255) แสดงว่าการรับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์ น่าจะถูกต้อง หากได้รับข้อความตามลักษณะของตัวอย่างที่ 2 (Request timed out.) อาจเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าไม่ถูกต้อง แต่หากได้รับข้อความตามลักษณะของตัวอย่างที่ 3 (Destination host unreachable) แสดงว่าเครื่องไคลเอนต์ยังไม่ได้รับค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างที่ 1:
C:\>ping 192.168.2.35
Pinging 10.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.35: bytes=32 time=173ms TTL=255
Reply from 192.168.2.35: bytes=32 time=281ms TTL=255
Reply from 192.168.2.35: bytes=32 time=343ms TTL=255
Reply from 192.168.2.35: bytes=32 time=265ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.35:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 173ms, Maximum = 343ms, Average = 265ms
C:\>

ตัวอย่างที่ 2:
C:\>ping 192.168.2.35

Pinging 192.168.2.35 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.35:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>

ตัวอย่างที่ 3:
C:\>ping 192.168.2.35
Pinging 192.168.2.35 with 32 bytes of data:

Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.2.35:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>


ผู้เขียน/อ้างอิง : http://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/06/kb2008255.html

ระบบเครือข่ายและความมั่นคง

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ

 • ชูเกียรติ [23 ก.ย. 2551 , 11:28 AM]

  ผมรบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซ้ตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยคับขอบคุณไว้ล่วงหน้าคับ

 • sendo [17 พ.ค. 2552 , 02:54 AM]

  ผมใช่การ์ดแลน 2 ใบครับตัวรับไม่มีปัญหา แต่ทำไมตัวส่งเข้าเน็ตเวิคถึงแสดงข้อความ Connect limit อย่างเดียวเลยครับ ปรับเปลี่ยนยังไงดี งง

 • สามารถ [12 ต.ค. 2553 , 02:13 PM]

  ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากๆ

 • Sonevilay VIXAY [29 ธ.ค. 2553 , 09:03 AM]

  I want to study DHCP server . thank you very much happy new year 2011

 • sila [11 พ.ค. 2554 , 09:33 AM]

  sata serverมันทำหน้าที่อะไรครับ

 • น๊อต [23 พ.ค. 2554 , 02:58 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยคะขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ [email protected] ส่งมาที่เมล์นี้เลยนะคะต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ

 • โจ้ [27 พ.ค. 2554 , 02:37 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ 2008 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบจะได้มั้ย ครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ [email protected] ส่งมาที่เมล์นี้เลยนะครับต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยครับ จะคิดเงินค่าสอนก็ได้นะครับ email มาคุยกันครับ

 • ทรงศิลป์ เหล่าจุมพล [06 ก.ค. 2554 , 10:22 AM]

  ผม ได้ติดตั้ง DHCP ตามขั้นตอนเรียบร้อย ตรวจสอบค่าต่างๆ ถูกต้อง แต่ปัญหาคือ `server ไม่แจก ip Address `ให้ลูกข่าย ลูกข่ายไม่สามารถเล่น อินเตอร์เน็ตได้เลย อยากสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหา หรือต้องลงโปรแกรม windows server 2003 `ใหม่หรือเปล่าครับ ถ้ายังข้อให้ส่งข้อความวิธีการต่างๆ ให้หระผม ที่ E-mail [email protected] จักเป็นพระคุณอย่างสูง

 • mouanhsay [11 ต.ค. 2554 , 09:02 PM]

  Important for me in us win server 2003

 • ทวีกดิ์พร [23 ต.ค. 2554 , 10:44 PM]

  ผมทำ เสร็จแล้ว ok

 • ทวีกดิ์พร [23 ต.ค. 2554 , 10:48 PM]

  LAN 1 INTERNET LAN 2 INTRANET 1 IP 192.168.0.1 LAN 3 INTRANET 2 IP 192.168.2.1 LAN 4 IP VPN

 • พี [18 พ.ย. 2554 , 08:40 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ [email protected]

 • Omee [05 ธ.ค. 2554 , 10:10 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ [email protected]

 • preecha [15 ธ.ค. 2554 , 10:47 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ เพื่อ การศึกษา ที่ ไม่มีที่สิ้นสุดครับ

 • Sazaimeen [16 ธ.ค. 2554 , 01:46 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน และการเชื่อมต่อระยะละไกล ที่ไม่ได้อยู่ในวงแลนเดียวกัน (คนละ Network)พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ [email protected]

 • หฟไก [21 ธ.ค. 2554 , 07:59 PM]

  ช่วยตั้งชื่อบังคับ

 • อ๊อฟ [21 ธ.ค. 2554 , 08:00 PM]

  บอกวิธีตั้งชื่อบังคับ

 • สุระ [21 ก.ค. 2555 , 02:16 PM]

  ผมเสียบ USB เครื่องแจ้งว่าพบอุปกรณ์และติดตั้งเรียบร้อย แต่มองไม่เห็นไอคอนจะต้องทำอย่างไรครับ

 • แอดมินหน้าใหม่ [07 ธ.ค. 2555 , 01:19 PM]

  ผมมีการ์ดแลนสองใบ ใบนึงจะเสียบเข้าเร้าเตอร์ อีกใบเข้าสวิทชที่ต่อกับเครื่องลูก ผมต้องตั้งค่ายังงัยบ้างครับ

 • ajnet [13 ม.ค. 2556 , 02:28 PM]

  รบกวนขอข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง Windows Server 2003 การเซตข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางระบบแลน พร้อมภาพประกอบ จะได้มั้ยครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ ส่งมาที่อีเมล์ [email protected]