คำถามที่ถามกันบ่อย

ระหว่างติดตั้งมีการแจ้งเตือนของ Windows® / Antivirus / Malware ให้ทำอย่างไร
เปิด ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แล้วมีข้อความแจ้งเกี่ยวกับ .net Framework ?
เปิดโปรแกรมได้แล้ว แต่เลื่อนหน้าจอหรือรับคำศัพท์ไม่ได้ ทำอย่างไร ?
ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แสดงเป็นภาษาต่าวด้าว แก้ไขอย่างไร ?
ไฮไลต์ดิกชั่นนารี สามารถรับคำศัพท์ได้จากโปรแกรมอะไรได้บ้าง ?
ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ใช้รับคำศัพท์อย่างไร ?
ใช้ปุ่มตรงกลางของเม้าท์เป็นฮ๊อตคีย์ ใน Firefox ไม่ได้ แก้ไขอย่างไร ?
เปิดใช้ บอลลูน ทิปส์ อย่างไร ?
ตัวเลือก "สร้างอินเด็กซ์เพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว" เลือกกับไม่เลือกแตกต่างกันอย่างไร ?
ตัวเลือก "แนะนำการตัดอักขระท้ายคำศัพท์เมื่อตรวจพบ" มีการทำงานอย่างไร ?


ระหว่างติดตั้งมีการแจ้งเตือนของ Windows® / Antivirus / Malware ให้ทำอย่างไรหาก Windows® 7 ถามดังรูปหรือมีการแจ้งเตือนของ Antivirus / Malware หรือแจ้งเตือนต่างๆ ให้กด YES ,OK ,ALLOW
เพื่อผ่านการตรวจสอบ Publisher *

* การติดตั้งโปรแกรม Windows® 7 หรือระบบในอนาคตจะมีการตรวจสอบที่มาของโปรแกรมที่มีการติดตั้ง ผ่านหนังสือรับรอง(Certificate) ซึ่งหากไม่มีระบบจะแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ หรือ Antivirus/Malware อาจแจ้งเตือนร่วมด้วย

ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0 ไม่ได้ขอหนังสือรับรอง เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และโปรแกรมแจกฟรี แต่อย่างไรก็ตามในนามผู้พัฒนา ยืนยันว่า ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำงานเบื้องหลังที่เป็นในลักษณะการคุกคามความมั่นคงหรือไวรัส มัลแวร์ โทรจัน ใดๆทั้งสิ้น

วิธีการตั้งค่าไฮไลต์ดิกชันนารีไม่ให้เตือนตอนเปิดเครื่อง
คลิ๊กดูรายละเอียด


เปิด ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แล้วมีข้อความแจ้งเกี่ยวกับ .net Framework ?

หากติดตั้งโปรแกรม ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แล้ว ไม่สามารถ เปิดเมนูตามข้างต้นได้ หรือ คลิ๊กเปิดแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ให้แก้ไขโดยการอัพเดทติดตั้ง Microsoft .net Framework 3.5 เพิ่มเติม

download Microsoft .net Framework 3.5


เปิดโปรแกรมได้แล้ว แต่เลื่อนหน้าจอหรือรับคำศัพท์ไม่ได้ ทำอย่างไร ?


หาก เปิดโปรแกรมตาม ตำแหน่งเสดงผลไม่ย้ายตามเมาท์หรืออื่นๆ หรือโปรแกรมไม่รับคำศัพท์ ใช้โปรแกรมไม่ได้ หรือมีหน้าต่างแจ้ง

ให้คลิ๊กขวาที่ เมนู HighLight Dictionary แล้วเลือก Properties ดังรูปด้านล่าง
การตั้งค่า ส่วนนี้ ท่านต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ระดับ Administrator หรือเทียบเท่าคลิ๊กแท๊บ Compatibility คลิ๊กเลือก Run this program as an administrator คลิิ๊ก OK ดังรูปด้านบน แล้วเรียกเปิดโปรแกรมอีกครั้ง


ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แสดงเป็นภาษาต่าวด้าว แก้ไขอย่างไร ?เปิด Control Panel >> Clock, Language, and Region >> Change Location จะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่างคลิ๊กแท๊บ "Administrative" คลิก Change system locale? ก็จะมีหน้าต่าง

ก็เลือกเป็น Thai (Thailand) คลิ๊ก OK กลับหน้าก่อนหน้า คลิ๊ก OK อีกครั้งและรีสตาร์ทเครื่อง


ไฮไลต์ดิกชั่นนารี สามารถรับคำศัพท์ได้จากโปรแกรมอะไรได้บ้าง ?

ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ใช้ได้กับ MS® Internet Explorer®, Firefox , Google Chrome , MS® Office, Adobe® Acrobat เป็นต้น หรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่เป็นมีข้อความที่สามารถลากไฮไลต์เพื่อก๊อปปี้ได้ แปลได้ทั้งหมด

ปัญหาที่อาจพบกับ Adobe® Acrobat ซึ่งลากไฮไลต์แล้วกด ปุ่ม Windows Key กับปุ่ม X / ปุ่ม Alt กับปุ่ม X หรือปุ่มตรงกลางของเม้าท์ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ก็ยังไม่แปลคำศัพท์ให้ ปัญหานี้อาจไม่ได้เกิดจากตัวไฮไลต์ดิกชั่นนารีเอง เพราะโดยปรกติแล้วไฮไลต์ดิกชั่นนารี จะใช้ได้กับเอกสาร .pdf ทั่วไป ที่ไม่มีการป้องกันการก๊อปปี้ไว้ ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการสร้างเอกสาร .pdf นั้นผู้สร้างเอกสาร สามารถเลือกว่าต้องการป้องกันก็อบปี้หรือไม่ ถ้าผู้สร้างเอกสาร pdf นั้นๆ ป้องกันการก๊อปปี้ไว้ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ก็ไม่สามารถรับคำศัพท์ได้และคุณจะไม่สามารถก๊อปปี้คำศัพท์นั้นๆไปวางที่ใดหรือโปรแกรมอื่นได้เลย ส่วนวิธีดูว่าเอกสาร pdf นั้นๆถูกป้องกันหรือไม่นั้น ทำได้เบื้องต้นโดย ลากลากไฮไลต์ที่คำศัพท์แล้วคลิ๊กขวา ถ้าไม่สามารถใช้เมนู "Copy" ได้ ก็ให้สันนิฐานได้ว่าเอกสาร pdf นั้นๆ ได้ถูกป้องกันการก็อบปี้ไว้ ดังนั้นถ้าต้องการแปลคำศัพท์ที่มีในเอกสาร pdf แบบนี้ต้อง พิมพ์คำศัพท์ใหม่เท่านั้น หรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อยกเลิกการป้องกันการก๊อปปี้นั้นก่อน ซึ่งวิธีการไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้

ดังนั้นสรุปได้ว่า แต่ถ้าลากลากไฮไลต์และคลิ๊กขวาแล้วสามารถใช้ เมนู "Copy" ได้ แสดงว่าใช้ฮ๊อตคีย์ของไฮไลต์ดิกชั่นนารี รับคำศัพท์ได้เช่นกัน

สำหรับบางครั้ง จากที่ทดลองใช้ เข้าใจว่ามีคีย์ชนอยู่กับ acrobat เพราะถ้าคลิ๊กเม้าท์ตรงกลางแบบปรกติทีเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปอาจทำให้ Acrobat ค้างไปเลย ต้องกด Ctrl+Alt+Del เพื่อออก และเมื่อทดสอบลากไฮไลต์ใน Acrobat แล้วจะมี popup เล็ก ๆ ของ Acrobat ขึ้นมาคือ  "Copy to Clipboard" ,"copy with format" , หรือสัญลักษณ์ "T.." ถ้าคลิ๊ก เมาท์ตรงกลางขณะที่เมาท์ชี้บนปุ่มที่ Popup โปรแกรมก็จะก็จะรับคำศัพท์ได้ปรกติ

ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ใช้รับคำศัพท์อย่างไร ?


หลังจากลาก ไฮไลต์ เช่น ลากคำว่า หา ไฮไลต์เสร็จแล้วให้กด ปุ่ม Windows Key กับปุ่ม X หรือปุ่มอื่นๆตามที่ตั้งค่าใน "ตั้งค่า/ตัวเลือก"

ไฮไลต์ดิกชั่นนารี จะค้นหาคำศัพท์ และแสดงผล หากโปรแกรมถูกซ่อนอยู่ก็จะถูกแสดงผล , กดฮ๊อตคีย์แล้ว รอเกิน 1-2 วินาที ไม่แสดงผล ให้ ลากไฮไลต์และกดฮ๊อตคีย์ซ้ำอีกครั้ง , สำหรับเครื่องโน๊ตบุ๊ค ซึ่งบางรุ่นไม่มีปุ่ม Windows Key ให้เข้าไปตั้งค่า ฮ๊อตคีย์ใหม่ใน "ตั้งค่า/ตัวเลือก"

ปุ่ม Windows Key : เป็นปุ่มที่อยู่ระหว่าง ปุ่ม Ctrl และ Alt โดยตัวปุ่มจะมีโลโก้ (Microsoft® Windows Logo)

นอกจากการรับคำศัพท์ผ่านปุ่มบนคีย์บอร์ด ยังสามารถรับคำศัพท์โดยคลิ๊ก ปุ่มตรงกลางของเมาท์ (กดตรงลูกกลิ้ง) ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ลากคำว่า หา ไฮไลต์เสร็จแล้ว ระหว่างที่เม้าท์ชี้คำศัพท์ ที่ไฮไลต์อยู่นั้น ให้กด ปุ่มตรงกลางของเมาท์ (กดตรงลูกกลิ้ง) โปรแกรมจะแปลและแสดงผล

คุณสมบัติ การใช้ปุ่มตรงกลางของเมาท์ (กดตรงลูกกลิ้ง) เพื่อรับคำศัพท์หลังติดตั้ง ในเวอร์ชั่น 4.0 จะถูกเปิดไว้อัตโนมัติ , สามารถตรวจสอบ การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ได้โดยคลิ๊ก เลือก "ใช้ปุ่มตรงกลางของเม้าท์เป็นฮ๊อตคีย์" ในส่วน ตั้งค่า/ตัวเลือก, ทั้งนี้สำหรับบางเครื่อง เมาท์บางตัวบางรุ่น อาจใช้ฟังก์ชั่นนี้ไม่ได้ เพราะอาจทับซ้อนกับตัวระบบวินโดว์ หรือโปรแกรมนั้น ๆ

ในการรับคำศัพท์จากบางโปรแกรม ท่านสามารถใช้เมาท์ดับเบิ้ลคลิ๊กที่คำศัพท์นั้น ๆ ก็จะเป็นไฮไลต์โดยอัตโนมัติ และ กดฮ๊อตคีย์ ได้ทันที

ใช้ปุ่มตรงกลางของเม้าท์เป็นฮ๊อตคีย์ ใน Firefox ไม่ได้ แก้ไขอย่างไร ?


ใน Firefox หากใช้ปุ่มตรงกลางของเม้าท์เป็นฮ๊อตคียไม่ได้ ให้ตั้งค่า
"ตัวเลือก" แท๊ป "ทั่วไป" ยกเลิก "ใช้การเลื่อนหน้าอัตโนมัติ" หรือ "Option" แท๊ป "General" ยกเลิก "Use autoscrolling" ก่อน

เปิดใช้ บอลลูน ทิปส์ อย่างไร ?


เปิดใช้ บอลลูน ทิปส์ เปิด เมนู "ตั้งค่า/ตัวเลือก" หรือคลิ๊ก ในหน้าต่างหลัก > เลือก "ใช้บอลลูน ทิปส์ เป็นหน้าต่างแปลเริ่มต้น"ตัวเลือก "สร้างอินเด็กซ์เพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว" เลือกกับไม่เลือกแตกต่างกันอย่างไร ?

ตัวเลือก "สร้าง อินเด๊กซ์ เพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว" เป็นปุ่ม ที่กำหนดว่าให้เก็บข้อมูลคำศัพท์ไว้ในหน่วยความจำ หรือไม่ ? ถ้าเลือก ในการเรียกใช้ไฮไลต์ดิกชั่นนารีแต่ละครั้งจะรวดเร็วกว่าเพราะไฮไลต์ดิกชั่นนารีอยู่ในหน่วยความจำแล้ว ไม่ต้องโหลดข้อมูลใหม่ แต่จะต้องจองหน่วยความจำไว้ประมาณ 10MB ถ้าไม่เลือก ในการเรียกใช้ไฮไลต์ดิกชั่นนารีแต่ละครั้งก็จะ โหลดข้อมูลใหม่ ซึ่งจะช้ากว่าแบบแรก ในการใช้งานจริงๆ ควรเลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยความจำ น้อยหรือไม่ค่อยได้เรียกใช้ไฮไลต์ดิกชั่นนารีบ่อยมากนักก็ไม่ควรเลือกฟังก์ชั่นนี้ แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี หน่วยความจำมากพอหรือจำเป็นต้องเรียกใช้ไฮไลต์ดิกชั่นนารีบ่อย ๆ ก็ควรเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้ เป้นต้น

ตัวเลือก "แนะนำการตัดอักขระท้ายคำศัพท์เมื่อตรวจพบ" มีการทำงานอย่างไร ?

ในการค้นหาคำศัพท์ ถ้าค้นหาแล้วไม่พบความหมาย ไฮไลต์ดิกชั่นนารีจะแนะนำว่าและตรวจสอบว่าคำศัพท์นั้น ๆ ลงท้ายด้วย -ly,-ed,-es,-s,-er ฯ หรือไม่ ? พร้อมแนะนำให้ตัดอักขระด้านหลังออกเพื่อค้นหาคำศัพท์ตรงตัวจริงๆ