วิธีการติดตั้ง ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0

ไฟล์ติดตั้ง ไฮไลต์ดิกชั่นนารี 4.0 (14.50 MB) >> download <<


หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยจะได้ไฟล์ HighLightDictionaryXX.zip (XX :เวอร์ชั่น)
แตกไฟล์ HighLightDictionaryXX.zip ที่ได้จากการดาวน์โหลด ด้วยโปรแกรม winzip® , winrar® , 7-Zip® , Windows® compression หรือโปรแกรมจัดการบีบอัดไฟล์อื่น ๆ จะได้ไฟล์ดังรูป
 
ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ setup.exe เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง


หน้าจอต้อนรับ คลิ๊กปุุ่ม "Next >"

เลือก "I Agree" และ คลิ๊กปุุ่ม "Next >"

เลือกไดเร็กทอรี่ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น "C:\Program Files(x86)\HighLight Dictionary" หากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมในไดเร็กทอรี่ อื่น ๆ ให้คลิ๊ก ปุ่ม "Browse" และกำหนดไดเร็คตอรี่ใหม่ คลิ๊กปุุ่ม "Next >" เพื่อติดตั้ง
เลือก "Everyone" เพื่อให้ทุกคนที่ใช้เครื่องใช้โปรแกรมร่วมกันได้ , คลิ๊กปุุ่ม "Next >"

รอสักครู่.. โปรแกรมเริ่มการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดลงในไดเร็กทอรี่ที่คุณเลือกไว้

การติดตั้ง ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ท่านต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ระดับ Administrator หรือเทียบเท่า
ระบบอาจถามรหัสผ่าน Administrator หรือ Username ผู้ใช้เครื่องระดับสูงสุดที่มาสิทธิ์ติดตั้งโปรแกรม อีกครั้งหาก Windows® 7 ถามดังรูปหรือมีการแจ้งเตือนของ Antivirus / Malware หรือแจ้งเตือนต่างๆ ให้กด YES ,OK ,ALLOW
เพื่อผ่านการตรวจสอบ Publisher *

* การติดตั้งโปรแกรม Windows® 7 หรือระบบในอนาคตจะมีการตรวจสอบที่มาของโปรแกรมที่มีการติดตั้ง ผ่านหนังสือรับรอง(Certificate) ซึ่งหากไม่มีระบบจะแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ หรือ Antivirus/Malware อาจแจ้งเตือนร่วมด้วย

ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0 ไม่ได้ขอหนังสือรับรอง เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และโปรแกรมแจกฟรี แต่อย่างไรก็ตามในนามผู้พัฒนา ยืนยันว่า ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำงานเบื้องหลังที่เป็นในลักษณะการคุกคามความมั่นคงหรือไวรัส มัลแวร์ โทรจัน ใดๆทั้งสิ้น

วิธีการตั้งค่าไฮไลต์ดิกชันนารีไม่ให้เตือนตอนเปิดเครื่อง
คลิ๊กดูรายละเอียด

โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอด้านล่าง คลิ๊กปุ่ม "Close" เพื่อจบการติดตั้ง


หลังจากติดตั้งเรียบร้อย จะเรียกใช้โปรแกรมได้ที่ เมนู Start > All Program > HighLight Dictionary หรือ
ไอค่อน ที่หน้าจอเดสก์ท็อป

หาก เปิดโปรแกรมตาม ตำแหน่งเสดงผลไม่ย้ายตามเมาท์หรืออื่นๆ หรือโปรแกรมไม่รับคำศัพท์ ใช้โปรแกรมไม่ได้ หรือมีหน้าต่างแจ้ง


ให้คลิ๊กขวาที่ เมนู HighLight Dictionary หรือ ไอค่อน ที่หน้าจอเดสก์ท็อป แล้วเลือก Properties ดังรูปด้านล่าง
การตั้งค่า ส่วนนี้ ท่านต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ระดับ Administrator หรือเทียบเท่า
คลิ๊กแท๊บ Compatibility คลิ๊กเลือก Run this program as an administrator คลิิ๊ก OK ดังรูปด้านบน แล้วเรียกเปิดโปรแกรมอีกครั้ง

วิธีการตั้งค่าไฮไลต์ดิกชันนารีไม่ให้เตือนตอนเปิดเครื่อง
คลิ๊กดูรายละเอียด

มื่อ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี พร้อมใช้งานแล้วจะปรากฏไอค่อน ตรง ทาร์กบาร์ ด้านล่างขวา ดังรูปด้านล่าง
การเรียกโปรแกรมโดยตรงสามารถทำได้โดย ดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือ คลิ๊ก ขวาที่ไอค่อน ตรงทาร์กบาร์และเลือก "เปิดโปรแกรม"


ดูเพิ่มเติม วิธีการใช้งาน ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0