ตัวอย่าง ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0

หน้าต่างหลัก แบบปรกติ และ ย่อขนาด
หน้าต่างหลัก แบบ บอลลูน ทิปส์

บอลลูน ทิปส์ เป็นหน้าต่างโปรแกรม ขนาดเล็ก (ขนาดจริงเท่ารูปด้านล่าง) แปลความหมายคำศัพท์เบื้องต้น ชี้ตามคำศัพท์ที่ลากไฮไลต์ สะดวก รวดเร็ว ไม่รบกวนสายตา สามารถคลิ๊กดูความหมายเพิ่มเติมในหน้าต่างหลัก หรืออ่านออกเสียงได้
ทดลองใช้ บอลลูน ทิปส์
เปิด เมนู "ตั้งค่า/ตัวเลือก" หรือคลิ๊ก ในหน้าต่างหลัก > เลือก "ใช้บอลลูน ทิปส์ เป็นหน้าต่างแปลเริ่มต้น"

Windows® 10 แนะนำให้ตั้งค่าฮ๊อตคีย์ เป็น Windows Key + C

หน้าต่าง การตั้งค่า


ใช้ ไฮไลต์ดิกชันนารี ร่วมกับ Google Chrome

ใช้ ไฮไลต์ดิกชันนารี ร่วมกับ Firefox

ใช้ ไฮไลต์ดิกชันนารี ร่วมกับ MS Word

ใช้ ไฮไลต์ดิกชันนารี ร่วมกับ MS Excel

ใช้ ไฮไลต์ดิกชันนารี ร่วมกับ PDF , Acrobat