ไฮไลต์ดิกชันนารี เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้

Version 3.00 (01.10.2009)
1. เพิ่ม ฮ๊อตคีย์ ในการรับและซ่อน ไฮไลต์ดิกชั่นนารี เป็น 16 ชุด (Windows Key หรือ Alt กับปุ่ม Q,W,A,S,Z,X,C,V) จากเดิมซึ่งมีเพียง 2 ชุด (กด ฮ๊อตคีย ซ้ำอีกครั้งโดยไม่ต้องลากไฮไลต์ใด ๆ ระหว่างที่ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แสดงผลอยู่ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี จะซ่อนโดยอัตโนมัติ)
2. เพิ่มการแนะนำคำศัพท์เมื่อพิมพ์ (auto complete) (อาจมีผลต่อการทำงานเช่น การหน่วงเวลา ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง)
3. เพิ่ม การแนะนำ/ตัดอักขระท้ายคำ (postfix) เมื่อตรวจพบได้ (Test Algorithm)
4. ปรับปรุง โครงสร้างการทำงาน (Algorithm) ในการตรวจรับคำศัพท์

Version 2.50 (12.08.2007)
1. เพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทย-อังกฤษ กว่า 35,000 คำ รวมทั้งหมด(อังกฤษ-ไทย และ ไทย - อังกฤษ) กว่า 180,000 รายการ
2. เคลื่อนย้ายหน้าต่างตามตำแหน่งเมาท์ได้

Version 2.30 (01.06.2006)
1. เพิ่ม วิธีการรับคำศัพท์เพื่อแปล โดยจะใช้การลากไฮไลต์ (Drag Mouse) คำศัพท์ที่ต้องการแล้วกด ปุ่มตรงกลางของเมาท์้ (ซับพอร์ตเฉพาะเมาท์ที่มีปุ่ม ตรงกลาง หรือเป็นลูกล้อ(Wheel)เท่านั้น)
2. ปรับปรุง หน้าตาของ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี เพื่อให้ใช้ง่าย สะดวก และยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุง วิธีการค้นหา/แสดงคำศัพท์ใกล้เคียง ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

Version 2.10 Plus (03.10.2005)
1. ปรับปรุง การบีบอัดฐานข้อมูลให้เล็กเล็กลงกว่า 3 Mb และลดหน่วยความจำขณะใช้โปรแกรมลงกว่า 4 Mb

2. เพิ่ม ฮ๊อตคีย์ ในการซ่อน ไฮไลต์ดิกชั่นนารี โดยกดปุ่ม Windows Key + X หรือปุ่มอื่น ๆ ตามที่ตั้งค่าไว้ ซ้ำอีกครั้งโดยไม่ต้องลากไฮไลต์ใด ๆ ระหว่างที่ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี แสดงผลอยู่ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี จะซ่อนโดยอัตโนมัติ

Version 2.10 (01.08.2005)
1. เพิ่ม คำศัพท์ใหม่ ใช้ฐานข้อมูลพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ลิขสิทธิ์จาก HopeStudio/KDictThai (37,018 คำ) และ Nontri (22,336 คำ) รวมกับ LEXiTRON™ ที่มีอยู่เดิม(V 2.00) 52,979 คำ (83,231 รายการ) รวม V.2.10 มี คำศัพท์ทั้งหมด 112,333 คำ (142,585 รายการ) ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย คำอ่าน คำหลัก คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเป็นต้น

2. ปรับปรุง ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการค้นหาคำศัพท์ที่มีเครื่องหมาย ' เป็นส่วนประกอบ

Version 2.00 (28.03.2005)
1 ฐานข้อมูลคำศัพท์ อังกฤษ -ไทยซึ่งมีคำศัพท์ ประมาณ 53,000 คำ (83,231 รายการ) ใช้ฐานข้อมูลพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ลิขสิทธิ์ LEXiTRON™ 2.0 ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย คำอ่าน คำหลัก คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
2. เพิ่ม การตั้งค่าแบบอักษร(Font) ของ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ตามแบบอักษรที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆมีอยู่
3. ปรับปรุง การลบคำศัพท์ที่ซั้ากันในลิสต์คำศัพท์ที่เคยค้นหา (History List) ออก
เพิ่มฮอตคีย์ Alt+X เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และสามารถใช้โปรแกรมกับโน๊ตบุค หรืออื่นๆ ที่คีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่ม Windows Key ได้
4. ปรับปรุงแปลงหน้าตาของ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ให้ กระทัดรัด ใช้ง่ายยิ่งขึ้น

Version 1.60 (15.01.2005)
1. ปรับปรุง ฐานข้อมูลคำศัพท์ อังกฤษ-ไทยซึ่งมีคำศัพท์ ประมาณ 53,000 คำ (83,231 รายการ) ใช้ฐานข้อมูลพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ลิขสิทธิ์ LEXiTRON™ 2.0
2. ปรับปรุง ข้อผิดพลาดในการอ่านคำศัพท์ จากโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น MS® Internet Explorer®, MS® Office , Adobe® Acrobat ฯลฯ
3. ปรับปรุง หน้าตาของ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ใหม่

Version 1.50 (24.09.2003)
1. ปรับปรุง ให้สามารถอ่านคำศัพท์ จากโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น MS® Internet Explorer®, MS® Office , Adobe® Acrobat ฯลฯ ได้โดยคำศัพท์ที่จะแปลได้นั้นต้องใช้ Mouse ลาก ไฮไลต์ ได้
2. ยกเลิก การทำงานร่วมกับ MS® Active X
3. เพิ่ม การกด Windows Key + X เพื่อรับคำศัพท์
4. ปรับปรุง หน้าตาของ ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ใหม่

Version 1.20 (20.04.2003)
1. ปรับปรุง โครงสร้างการทำงาน (Algorithm) ทั้งหมด
2. เพิ่ม การจัดการหน่วยความจำ รวมถึงการคืนหน่วยความจำเมื่อเลิกใช้
3. เพิ่ม สีในส่วนคำแปลเพื่อให้เห็นความแตกต่างและเข้าใจได้ง่าย
4. เพิ่ม การตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึง แบบ/ขนาดอักษร
5. เพิ่ม ทูลบาร์ให้ ย่อ/ขยาย/ปิด ได้

Version 1.00 (16.03.2003)
1. ฐานข้อมูลคำศัพท์ประมาณ 42,000 คำ
2. ใช้ร่วมกับ MS® Internet Explorer® 6.0 หรือ Stand Alone เท่านั้น
3. ใช้ MS® Active X ในการอ่านคำศัพท์