วิธีถอนการติดตั้ง ไฮไลต์ดิกชันนารี 4.0

ก่อนถอนการติดตั้งคุณต้องปิด ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ก่อน (หากเปิดใช้โปรแกรมอยู่) คลิ๊ก ขวาที่ไอค่อน ตรงทาร์กบาร์และเลือก "ปิดโปรแกรม"

หรือหากทาสก์บาร์ มีไอค่อนจำนวนมาก ไอค่อนต่างๆจะถูกจัดกลุ่ม และซ่อนไว้ ดังรูปด้านล่าง ให้คลิ๊กที่รูป ลูกศร เพื่อแสดง ไอค่อน ทั้งหมด ,
คลิ๊กขวาที่ไอค่อน ตรงทาร์กบาร์ , และเลือก "ปิดโปรแกรม"

โปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันการปิดอีกครั้ง ให้ตอบ "Yes"


คลิ๊กเมนู Start > Control Panel


คลิ๊กเลือก "Uninstall a program" ดังรูปด้านบน จะมีหน้าต่าง "Program and Features" ซึ่งจะแสดงรายการโปรแกรมที่ติดตั้งทั้งหมดภายในเครื่อง

เลื่อนสกอลบาร์ หาชื่อ "HighLight Dictionary X.X" แล้ว
คลิ๊กขวา ที่ "HighLight Dictionary X.X" ดังรูปด้านบน หลังจากนั้นให้คลิ๊กปุ่ม "Uninstall"

ระบบจะถามว่าต้องการถอนการติดตั้งหรือไม่ ? ให้ คลิ๊กปุุ่ม "OK" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

การถอนการติดตั้ง ไฮไลต์ดิกชั่นนารี ท่านต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ระดับ Administrator หรือเทียบเท่า
ระบบอาจถามรหัสผ่าน Administrator หรือ Username ผู้ใช้เครื่องระดับสูงสุดที่มาสิทธิ์ติดตั้งโปรแกรม อีกครั้ง

คลิ๊กปุ่ม "Yes" รอสักครู่ โปรแกรมจะลบไฟล์ต่างที่ติดตั้งออก